1 Samuel 21:3

1 Samuel 21:3 NB

Men hva har du nå for hånden? La meg få fem brød eller hva som finnes her!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del