1 Samuel 21:15

1 Samuel 21:15 NB

Har jeg ikke nok av gale folk, siden dere kommer hit med han der, så han skal plage meg med sin galskap? Skulle en slik få komme inn i mitt hus?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del