1 Samuel 21:10

1 Samuel 21:10 NB

Så brøt David opp og flyktet samme dag for Saul. Og han kom til Akisj, til kongen i Gat.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del