1 Samuel 15:9

1 Samuel 15:9 NB

Men Saul og folket sparte Agag og det beste av småfeet og storfeet og gjøfeet og lammene - alt som så godt ut, og ville ikke slå dem med bann. Men alt det feet som var dårlig og verdiløst, det slo de med bann.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del