1 Samuel 15:11

1 Samuel 15:11 NB

Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og har ikke gjort det jeg har befalt ham. Da ble Samuels vrede opptent, og han ropte til Herren hele natten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del