1 Samuel 13:2

1 Samuel 13:2 NB

valgte han seg tre tusen mann av Israel. Av dem var to tusen med Saul i Mikmas og i Betel-fjellene, og tusen var med Jonatan i Gibea i Benjamin. Resten av folket lot han fare hjem hver til sitt telt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del