1 Samuel 13:18

1 Samuel 13:18 NB

Det andre laget tok veien til Bet-Horon. Det tredje laget tok veien til den bygden som rager opp over Sebo’im-dalen bort imot ørkenen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del