1 Samuel 13:10

1 Samuel 13:10 NB

Men da Saul var ferdig med å ofre brennofferet, se, da kom Samuel. Og Saul gikk ut for å møte ham og hilse ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del