1 Kongebok 18:2

1 Kongebok 18:2 NB

Og Elia gikk av sted for å tre fram for Akab. Men hungersnøden var stor i Samaria.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del