1 Korinter 4:8

1 Korinter 4:8 NB

Dere er alt blitt mette! Dere er alt blitt rike! Uten oss er dere blitt konger! Ja, gi dere var blitt konger, så vi kunne herske sammen med dere!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del