1 Korinter 4:7

1 Korinter 4:7 NB

Hvem gir vel deg forrang? Hva har vel du som du ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del