1 Korinter 4:3

1 Korinter 4:3 NB

Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del