1 Korinter 4:2

1 Korinter 4:2 NB

Av husholdere blir det ellers krevd at de må vise seg tro.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Korinter 4:2