1 Korinter 4:19

1 Korinter 4:19 NB

Men jeg skal snart komme til dere, om Herren vil. Og da er det ikke bare ordene jeg skal lære å kjenne hos disse oppblåste menneskene, men kraften.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del