1 Korinter 4:16

1 Korinter 4:16 NB

Jeg formaner dere altså: Bli mine etterfølgere!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del