1 Korinter 4:13

1 Korinter 4:13 NB

Vi blir hånet, og vi formaner. Vi er blitt som utskudd i verden, som avskum for alle, helt til denne stund.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del