1 Korinter 4:10

1 Korinter 4:10 NB

Vi er dårer for Kristi skyld, men dere er kloke i Kristus. Vi er svake, men dere er sterke. Dere er æret, men vi er foraktet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del