1 Korinter 2:6

1 Korinter 2:6 NB

Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Korinter 2:6