1 Korinter 2:3

1 Korinter 2:3 NB

Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven
NB: Norsk Bibel 88/07
Del