1 Korinter 2:2

1 Korinter 2:2 NB

For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del