1 Korinter 2:13

1 Korinter 2:13 NB

Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Korinter 2:13