1 Korinter 14:8

1 Korinter 14:8 NB

Og dersom en basun gir utydelig lyd, hvem vil da gjøre seg klar til kamp?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del