1 Korinter 14:7

1 Korinter 14:7 NB

Slik er det også med livløse ting som gir lyd, enten det nå er fløyte eller harpe. Dersom det ikke er forskjell på tonene, hvordan kan en da skjønne hva som spilles på fløyten eller harpen?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del