1 Korinter 14:6

1 Korinter 14:6 NB

Men nå, brødre, om jeg kom til dere og talte med tunger - hva gagn ville jeg være til for dere, dersom jeg ikke talte til dere enten med en åpenbaring, eller med kunnskap, eller med profeti, eller med lære?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del