1 Korinter 14:4

1 Korinter 14:4 NB

Den som taler med tunger, oppbygger seg selv. Men den som taler profetisk, oppbygger menigheten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del