1 Korinter 14:39

1 Korinter 14:39 NB

Derfor, mine brødre, søk med iver å tale profetisk, og hindre ikke noen i å tale med tunger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del