1 Korinter 14:38

1 Korinter 14:38 NB

Men om noen er uvitende, så får han være uvitende!*
NB: Norsk Bibel 88/07
Del