1 Korinter 14:37

1 Korinter 14:37 NB

Hvis noen mener at han er en profet eller en åndelig, la ham da erkjenne at det jeg skriver til dere, er Herrens bud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del