1 Korinter 14:36

1 Korinter 14:36 NB

Eller var det fra dere Guds ord gikk ut? Eller er det bare til dere det er nådd?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del