1 Korinter 14:21

1 Korinter 14:21 NB

I loven er det skrevet: Ved folk med andre tunger og fremmedes lepper vil jeg tale til dette folket, men ikke engang da skal de høre på meg, sier Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del