1 Korinter 14:19

1 Korinter 14:19 NB

Men i en menighetssamling vil jeg heller tale fem ord med min forstand, så jeg ved det kan lære andre, enn ti tusen ord med tunger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del