1 Korinter 14:15

1 Korinter 14:15 NB

Hvordan er det så? Jeg vil be i ånden, men jeg vil også be med forstanden. Jeg vil lovsynge i ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del