1 Korinter 14:1

1 Korinter 14:1 NB

Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del