1 Korinter 13:10

1 Korinter 13:10 NB

Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Korinter 13:10