1 Krønikebok 4:7

1 Krønikebok 4:7 NB

Helas sønner var Seret og Jishar og Etnan.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del