1 Krønikebok 4:36

1 Krønikebok 4:36 NB

og Eljoenai og Ja’akoba og Jesjohaja og Asaja og Adiel og Jesimiel og Benaja
NB: Norsk Bibel 88/07
Del