1 Krønikebok 3:5

1 Krønikebok 3:5 NB

og dette er de sønnene han fikk i Jerusalem: Sjimea og Sjobab og Natan og Salomo - disse fire fikk han med Batsua*, Ammiels datter
NB: Norsk Bibel 88/07
Del