1 Krønikebok 3:3

1 Krønikebok 3:3 NB

Den femte, Sefatja, fikk han med Abital. Den sjette, Jitream, fikk han med sin kone Egla.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del