1 Krønikebok 3:24

1 Krønikebok 3:24 NB

Eljoenais sønner var Hodaiva og Eljasjib og Pelaja og Akkub og Johanan og Delaja og Anani, sju i tallet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del