1 Krønikebok 3:2

1 Krønikebok 3:2 NB

Den tredje, Absalom, var sønn av Ma’aka, en datter av kongen i Gesjur, Talmai. Den fjerde, Adonja, var sønn av Haggit.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del