1 Krønikebok 3:13

1 Krønikebok 3:13 NB

hans sønn Akas, hans sønn Hiskia, hans sønn Manasse
NB: Norsk Bibel 88/07
Del