1 Krønikebok 3:1

1 Krønikebok 3:1 NB

Dette var Davids sønner som han fikk i Hebron: Den førstefødte, Amnon, fikk han med Akinoam fra Jisre’el. Den andre, Daniel*, fikk han med Abiga’il fra Karmel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del