1 Krønikebok 22:7

1 Krønikebok 22:7 NB

David sa til sin sønn Salomo: Jeg hadde i sinne å bygge et hus for Herrens, min Guds navn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del