1 Krønikebok 22:5

1 Krønikebok 22:5 NB

For David tenkte: Min sønn Salomo er ung og veik, og huset som skal bygges for Herren, må gjøres så stort at det kan være til pris og ære for ham i alle land. Derfor vil jeg legge til rette for ham. Og David gjorde store forberedelser før sin død.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del