1 Krønikebok 22:19

1 Krønikebok 22:19 NB

Vend nå hjerte og sjel til å søke Herren deres Gud. Og gjør dere ferdig til å bygge Gud Herrens helligdom, så dere kan føre Herrens paktsark og Guds hellige kar inn i det huset som skal bygges for Herrens navn!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del