1 Krønikebok 22:18

1 Krønikebok 22:18 NB

Herren deres Gud er jo med dere og har gitt dere ro på alle kanter. For han har gitt landets innbyggere i min hånd, og landet er lagt under Herren og hans folk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del