1 Krønikebok 22:15

1 Krønikebok 22:15 NB

Arbeidsfolk har du også i stort antall: steinhoggere og murere og tømmermenn, dessuten alle slags folk som er kyndige i alle andre slags arbeid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del