1 Krønikebok 22:11

1 Krønikebok 22:11 NB

Må så Herren nå være med deg, min sønn! Måtte du ha lykken med deg og få bygge Herrens, din Guds hus, slik som han har sagt om deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Krønikebok 22:11