1 Krønikebok 17:8

1 Krønikebok 17:8 NB

Jeg var med deg overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg. Jeg har latt deg vinne et navn så stort som det de største på jorden har.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del