1 Krønikebok 17:27

1 Krønikebok 17:27 NB

Det har behaget deg å velsigne din tjeners hus, for at det må bli stående for ditt åsyn til evig tid. For det som du velsigner, Herre, er velsignet i all evighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del